Rekreační tábor - Lenčin běh 2019

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!

Třináctý den

Lesní hrátky a večerní akce

Dvanáctý den

...buřty a táborák

Jedenáctý den

Dopoledne byla olympiáda a odpoledne nás navštívili dobrovolní hasiči se svými ukázkami.

Desátý den

Stále si hrajeme s dětmi.

Devátý den

Celodenní příprava vyvrcholila diskotékou v maskách na pláži.

Osmý den

...schází nám...

Sedmý den

Dnes nás opustili někteří kamarádi, kteří byli na táboře pouze na týden a ostatní děti pokračovali v táborových aktivitách.

Šestý den

Dnes na táboře probíhala kombinační skupinová hra, koupání a stezka odvahy.


Pátý den

Stále je horko, takže probíhá koupání a den byl ukončen společným táborákem.

Čtvrtý den

Den probíhal v duchu horkého letního dne - chladíme se v rybníku a hrajeme si ve stínu. Zakončením dne byla skvělá diskotéka.

Třetí den

Dnešní den začal vycházkou do Kamenice nad Lipou.Následovala příprava na Talent Kalicha a večer vyvrcholil vystoupeními jednotlivých oddílů v rámci Talentu.

Druhý den

Dnes probíhalo společné fotografování jednotlivých oddílů společně se svými vedoucími a praktikanty. Den byl ukončen sportovní aktivitou, což byla vybíjená dětí společně s vedoucími.