Rekreační tábor - Lenčin běh 2024

S ohledem na fakt celoročního přetěžování dětí, přeorganizovaností a přemedializovaností bych ráda nabídla dětem klidný program klasického tábora založeného na letní prázdninové rekreaci, ke které patří: výlety, koupání, les, hry a sport. Priorita je vrátit děti zrekreované, spokojené a zdravé rodičům.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Termín pro rok 2024

Běh Datum konání Cena Zaplněnost Přihláška
Dvoutýdenní 14.07. - 27.07.2024 X,- Kč X el. přihláška

Hlavní vedoucí: Lenka Ptáčková

​​Telefonní číslo: +420 607 221 217 ​

Hlavní vedoucí Lenka Ptáčková​​​​


 

Popis hlavního vedoucího:

Vystudovala jsem obor dětská sestra a VŠ obor pedagogika a ​​​​​psychologie. Na letní tábory jezdím od roku 1978 ​​​​​jako vedoucí a ​postupně jsem vystřídala všechny táborové funkce, včetně zdravotníka. Na Kalich jezdím od roku 2000.

Zájmy a záliby: Mám ráda vše, co patří k životu aktivní ženy tohoto století. Baví mě snad vše a mým největším koníčkem je práce s dětmi a organizace tábora.

Zástupce vedoucího: Martin Smolík

Popis zástupce hlavního vedoucího:

Jsem absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřením na ekologii. V současnosti je mojí pracovní náplní personalistika a ekonomika. Letní tábor Kalich mě oslovil díky svému umístění v překrásné krajině Vysočiny.

Moje zájmy jsou: rybářství, kde působím i jako rozhodčí rybolovné techniky, kultura, historie a cestování.​

Podívejte se do Věstníku na minulý rok Lenčinýho běhu.

Podívejte se na naši kompletní nabídku letních dětských táborů.

Začátek diskotéky
Přehazovaná
Kalich má talent
děti dovádějí ve vodě
Odpočívání v klubovně
Táborák