Táborový řád letního tábora Kalich

 1. Parkoviště: parkování na vyhrazených prostorách za jídelnou. Je zakázáno vjíždět v areálu na travnaté plochy a jezdit mezi chaty.

 2. Ubytování: v chatkách či zděné ubikaci.

 3. Klíče se vyzvedávají a vracejí na recepci. Případná ztráta se hlásí tamtéž.

 4. Cena za nový klíč je 100,- Kč.

 5. Lůžko obsahuje matrace, krycí prostěradlo, peřinu a polštář.

 6. Hosté mají povinnost povléci lůžko do čistých lůžkovin (prostěradlo, polštář, peřina), které si vyzvednou na recepci. Není dovoleno spát v nepovlečených peřinách, přenášet lůžkoviny či je vynášet ven. Použité lůžkoviny se složené odevzdávají na recepci.

 7. Na chatách není povoleno používat přímotopy, varné konvice a vařiče.

 8. Během pobytu si hosté udržují pořádek i v okolí chaty, vynášejí koše do popelnic za jídelnu a odpad třídí na plasty, sklo, papír a směsný odpad.

 9. Sociální zařízení: sprcha i WC k dispozici ve společných sociálních zařízeních u jídelny a ve zděné ubikaci.

 10. Jídelna: jídlo se podává v předem dohodnutých termínech a to: 8:00 10:00 12:00 16:00 18:00 hod. nebo 8:30, 10:30, 12:30, 16:30 a 18:30 Prosíme o dodržování ustanovených časů.

 11. Jídlo se vydává u výdejního okénka a použité nádobí se vrací u umývacího okna.

 12. Strávníci dodržují v jídelně a na stolech čistotu.

 13. Zákaz vstupu do kuchyně, skladů apod. (do kuchyně je vstup povolen pouze majitelům zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství)

 14. Sportoviště: k dispozici jsou všechna sportoviště v domluvené časy. Sportovní pomůcky jsou uloženy ve sportovním skladu, klíč se nachází na recepci. Vypůjčené sportovní náčiní má vypůjčitel povinnost vrátit na určené místo a případné poškození či ztrátu nahlásit na recepci.

 15. Ohniště: zákaz rozdělávání ohňů mimo míst k tomu určených. K dispozici jsou tři ohniště a záleží na domluvě, které je k použití.

 16. Dřevo pokud není u ohniště si rekreanti zařizují samostatně. Sekyra je na recepci. A zacházení s ní je povoleno pouze osobám nad 18 let a to na vlastní riziko.

 17. Koupaliště: v areálu tábora je pláž s přístupem do rybníka. V rybníku je povoleno koupání a používání loděk pouze osobám nad 18 let na vlastí riziko a dětem pouze pod dohledem osob nad 18 let.

 18. prádlo, plavky, ručníky apod. lze sušit pouze na vyhrazených místech.

 19. Pádla se půjčují na recepci.

 20. Úplný zákaz mobilů.

 21. Není dovoleno vynášet zařízení z chatek ven a vyndávat matrace z postelí.

 22. Zákaz vstupu rodičů do tábora.

Podívejte se na naši nabídku letních dětských táborů.