Táborový řád letního tábora Kalich

 1. Parkoviště: parkování na vyhrazených prostorách za jídelnou. Je zakázáno vjíždět v areálu na travnaté plochy a jezdit mezi chaty.

 2. Ubytování: v chatkách či zděné ubikaci.

 3. Klíče se vyzvedávají a vracejí na recepci. Případná ztráta se hlásí tamtéž.

 4. Cena za nový klíč je 100,- Kč.

 5. Lůžko obsahuje matrace, krycí prostěradlo, peřinu a polštář.

 6. Hosté mají povinnost povléci lůžko do čistých lůžkovin (prostěradlo, polštář, peřina), které si vyzvednou na recepci. Není dovoleno spát v nepovlečených peřinách, přenášet lůžkoviny či je vynášet ven. Použité lůžkoviny se složené odevzdávají na recepci.

 7. Na chatách není povoleno používat přímotopy, varné konvice a vařiče.

 8. Během pobytu si hosté udržují pořádek i v okolí chaty, vynášejí koše do popelnic za jídelnu a odpad třídí na plasty, sklo, papír a směsný odpad.

 9. Sociální zařízení: sprcha i WC k dispozici ve společných sociálních zařízeních u jídelny a ve zděné ubikaci.

 10. Jídelna: jídlo se podává v předem dohodnutých termínech a to: 8:00 10:00 12:00 16:00 18:00 hod. nebo 8:30, 10:30, 12:30, 16:30 a 18:30 Prosíme o dodržování ustanovených časů.

 11. Jídlo se vydává u výdejního okénka a použité nádobí se vrací u umývacího okna.

 12. Strávníci dodržují v jídelně a na stolech čistotu.

 13. Zákaz vstupu do kuchyně, skladů apod. (do kuchyně je vstup povolen pouze majitelům zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství)

 14. Sportoviště: k dispozici jsou všechna sportoviště v domluvené časy. Sportovní pomůcky jsou uloženy ve sportovním skladu, klíč se nachází na recepci. Vypůjčené sportovní náčiní má vypůjčitel povinnost vrátit na určené místo a případné poškození či ztrátu nahlásit na recepci.

 15. Ohniště: zákaz rozdělávání ohňů mimo míst k tomu určených. K dispozici jsou tři ohniště a záleží na domluvě, které je k použití.

 16. Dřevo pokud není u ohniště si rekreanti zařizují samostatně .Sekyra je na recepci. A zacházení s ní je povoleno pouze osobám nad 18 let a to na vlastní riziko.

 17. Koupaliště: v areálu tábora je pláž s přístupem do rybníka. V rybníku je povoleno koupání a používání loděk pouze osobám nad 18 let na vlastí riziko a dětem pouze pod dohledem osob nad 18 let.

 18. prádlo, plavky, ručníky apod. lze sušit pouze na vyhrazených místech.

 19. Pádla se půjčují na recepci.