Jazykový tábor s výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let

Z provozních důvodů jsme nuceni přeorganizovat koncepci tábora s výukou německého jazka. Pro nepřítomnost německých dětí, přicházíme s nabídkou, kdy děti mající zájem o výuku jazyka dostanou rodilého mluvčího jako vedoucího, který s dětmi stráví celý pobyt a bude organizovat táborový program do kterého vložíme dopolední a odpolední vyučovací hodinu konverzace. Z důvodů uvolněné kapacity se mohou hlásit ještě další zájemci. Český překladatel do němčiny bude k dispozici.

Připravili jsme pro děti letní tábor s němčinou, kde je výuka vedena netradičně a trochu podle našeho velikána J. A. Komenského: „ Škola hrou.“ Komenský neřekl: „Tábor hrou.“

Každý účastník bude po příjezdu zařazen do německého oddílu s německými dětmi pod vedením německého oddílového vedoucího a celý běh budou děti mluvit s německými vrstevníky. Přirozenou cestou si osvojí němčinu, poznají německou kulturu, zjistí jak si naši malí sousedi hrají a mnoho dalších zkušeností. Mezi velmi zajímavé hry patří Wald und Wiesen Rallye, karaoke a samozřejmě diskotéka. Dále získají množství kontaktů, které určitě využijí skrz sociální sítě a budou si zdokonalovat němčinu i po skončení tábora. K překonání jazykových bariér tu budou čeští výchovní pracovníci.

Předběžné termíny:

Termín konání první týden: 07.7. - 13.7.2019         Cena: 5 600,- Kč

Termín konání druhý týden: 14.7. - 20.7.2019        Cena: 5 600,- Kč

 

Hlavní vedoucí: Oliver Wolf

Oliver Wolf​​​

Přihláška​​​  Informace pro rodiče​​​  Virtuální prohlídka​​​  Vybavení tábora​​​  Kontakt​​​